WERKWIJZE

FASERING OP EEN RIJ

1. Kennismaken

We beginnen met een oriënterend gesprek, waarin we uw wensen in kaart brengen. Daarvoor komen we graag bij u langs om de situatie in kaart te brengen (in geval van verbouw) en te inventariseren aan welke eisen het project moet voldoen. We brengen u daarna een offerte uit voor de werkzaamheden.

2. Voorlopig ontwerp

Na goedkeuring van de offerte gaan we aan de slag met een voorlopig ontwerp. In deze schets nemen we alle wensen, mogelijke materialen en afmetingen mee. Ook toetsen we of het project past binnen de door de gemeente gestelde regels en criteria.

3. Definitief ontwerp

Als het voorlopig ontwerp akkoord is en het project voldoet aan de bouwregels, maken we het definitieve ontwerp. Exacte afmetingen worden bepaald, doorsnede- en geveltekeningen gemaakt en, indien nodig, kan er een constructieve opzet gemaakt worden. Tevens kan, wanneer gewenst, worden gestart met het maken van een werkomschrijving/bestek. Tenslotte kan, wanneer gewenst, een 3D tekening worden gemaakt om een nog beter beeld te krijgen van het plan.

4. Vergunningen

Alle benodigde stukken voor de vergunningsaanvraag worden door ons in orde gemaakt. Vervolgens wordt de aanvraag omgevingsvergunning, online,  ingediend. Bij eventuele vragen van de gemeente of omgevingsdienst treedt Scheerder Bouwadvies op als contactpersoon.

5. Aanbesteding

Wij helpen u graag bij de selectie van een geschikte aannemer. Wij vragen, in overleg met u,  een aantal aannemers om een prijsopgave te doen. Na beoordeling van de offertes zal, in overleg met u, een keuze worden gemaakt voor een aannemer.  

6. Uitvoering

‘Scheerder Bouwadvies neemt het project door met de aannemer en blijft op de achtergrond aanwezig voor vragen en eventuele aanpassingen. Daarnaast kan er ook gekozen worden om het bouwplan verder uit te werken. Met uitvoeringstekeningen wordt alles op elkaar afgestemd en verder uitgewerkt zodat er geen onduidelijkheid meer tijdens de bouw kan ontstaan.