DIENSTEN

Wij verzorgen en begeleiden u graag tijdens het gehele traject van de bouw. Denk hierbij aan:

 • het (onder)zoeken van een goede bouwlocatie
 • het opstellen van een Programma van Eisen
 • advisering op het gebied van bestemmingsplannen, WABO, BOR en bouwbesluit
 • vervaardigen van het ontwerp
 • vervaardigen van de bouwkundige bestek-, werk-, en detailtekeningen
 • het verzorgen van de constructieberekeningen en tekeningen, grondonderzoek (sonderingen)
 • het verzorgen van de nodige bouwfysische berekeningen, (BENG berekening, bouwbesluit berekeningen (o.a. daglicht/ventilatieberekening)
 • vervaardigen van de inrichtingstekeningen
 • vervaardigen van het bestek/werkomschrijving
 • het aanvragen van de omgevingsvergunning
 • het aanvragen melding Activiteitenbesluit
 • tekeningen t.b.v. Activiteitenbesluit (milieutekeningen)
 • aanbestedingen opzetten en begeleiden, overleg en onderhandeling aannemer(s), onderaannemers en leveranciers
 • directievoering en toezicht tijdens de bouw